Norwegian English
graceland perspektiv800

FN

2011 – 2020 FN's Decade og Trafick security
Hvert år drepes 1,250.000 millioner i trafikken. Med dagens utvikling vil dette stige til 2,3 innen 2020 om ikke noe gjøres nå.
Målsetting om å redusere antall drepte i verden med 5 millioner frem mot 2020.
Bilder fra Kick off i regjerings bygget med TVPL og foredrag av Jan Egil Omdal

Undedr utvikling...