Norwegian English
graceland perspektiv800

Mediatrailer

trailer2

43 % av de som dør i bil trafikken er i alderen 15 til 22 år. Ett av
målene med Mediatraileren er å være med å bidra til å få ned døds
statistikken for denne aldersgruppen. Denne siden presenterer
prosjektet rundt innkjøp av en Media Trailer til trafikksikkerhetsarbeid.

 

​Muligheter

Mobilt opplevelsessenter for ungdom
Pedagogiske filmer for ulike målgrupper
Dokumentarer tilpasset ulike målgrupper
Kjøring i ruspåvirket tilstand
Kollisjon – 3D simulator
Kjøre i Mørket
Se fotgjengere m/u Refleks
Dagsaktuelle trafikksituasjoner
180 graders visning i 3D
Simulatorspill i 180 grader

 

Kan brukes på følgende arenaer:

Skoler - Trafikksikkerhetsdager
Festivaler - Eks: Laksefestival, Rockefestival m.fl.
Messer - Olje, Jordbruk, Bil, Hellerudsletta
Idrettsarrangementer - Lokale arr, Nasjonale arr Norway Cup
Bedrifter og institusjoner - En del av HMS
Trafikksikkerhetsarrangement – f.eks "A Perfect Day" Den nasjonale Trafikksikkerhetsdagen
Utleie til konferanser etc
Pedagogisk del av kjøreskole opplæring

Spesifikasjoner på tilhenger:

13,60 meter lang
55m2 showrom
2 air condition anlegg
Elektrisk anlegg 220/380V og strømaggregat
Inngang i siden
Handicap rampe

 

Finansiering og sponsorer

Statlige midler
Fylke og kommuner
Bedrifter og selskap
Oljeselskaper
Organisasjoner
Forsikringsselskaper
Sponsorer
Stiftelser og fond
Konserter

trailer innvendig2