Norwegian English
graceland perspektiv800

Verv

Utvidet arbeidsgruppe:

Teddy Broadhurst – HMS Leder ConocoPhilips
Preben Jackobsen Grøtteland – Skole Inspektør
Ann Mari Fossdal – Daglig leder i Nettbus
Gunnar Hunsbedt – Daglig leder i Viking redningstjeneste
Anne Berit Liland – Sikring av barn i Trafikken
Kurt Stian Mykstu - Bankfunksjonær

Referansegruppe:

Leif N Olsen - Tidligere UP Sjef
Ludvig Hunsbedt - EM Rally Cross
Dagfinn Moe - Senior Forsker ved Sintef