Norwegian English
graceland perspektiv800

Trafikkprisen!

De som har mottatt prisen "Ta vare på Livet prisen" er:

2009 Leif N. Olsen - UP Sjef

2010 Liv Falkum - Distriktsleder i Trygg Trafikk

2011 Dagfinn Moe - Seniorforsker ved Sintef

2012 Arne Penne - Trafikksikkerhets arbeider

2013 Norsk Luftambulanse

luftamulanse adressa

I arbeidet med å få ned ulykker og uønskede hendelser i trafikken, vil vi i Trafikkorganisasjonen "Ta vare på Livet", som er en del av stiftelsen Jannickes Minnefond, være med å bidra til dette ved å dele ut en årlig pris til den/de, eller den organisasjon som har vært med å bidratt i sitt arbeid til dette.​​​

Formålet med prisen er å løfte frem enkeltpersoner/organisasjoner som med sin innsats og uegennyttige entusiasme, har satt trafikksikkerhet i fokus på en sådan måte at man klart kan si at dette har påvirket og redusert ulykkes statistikken.​​​

Mottakere/prisvinner må ha oppfylt ett eller flere av følgende kriterier i forhold til å skape trafikksikkerhet:

1. Ha vært kreativ og brukt utradisjonelle arbeidsmetoder for å få ulykkestall ned​

2. Gjort bruk av grep og metoder for å få folk til å tenke sikkerhet​

3. Benyttet metoder og/eller motivasjon som har trukket med seg andre til å jobbe med trafikksikkerhet​

4. Synliggjort engasjement for trafikksikkerhet i samfunnsbildet​

5. På en utrettelig og idealistisk måte over tid bidratt til atferdsendringer i trafikken.

​​

Forslag til prisvinnere må være juryen i hende innen 1 april hvert år. Også Prisens styre foreslår kandidater.